هاست لینوکس ۵۰۰ مگابایت
89,000 تومان سه ماهه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 60 تعداد بازدید همزمان
 • 7 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • 30 عدد پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست لینوکس ۱ گیگابایت
115,000 تومان سه ماهه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 80 تعداد بازدید همزمان
 • 10 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • 40 عدد پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست لینوکس ۲ گیگابایت
125,000 تومان سه ماهه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 100 تعداد بازدید همزمان
 • 15 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • 60 عدد پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست لینوکس ۳ گیگابایت
135,000 تومان سه ماهه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 120 تعداد بازدید همزمان
 • 20 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست لینوکس ۵ گیگابایت
145,000 تومان سه ماهه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 140 تعداد بازدید همزمان
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان