گواهینامه SSL ارائه گواهی PositiveSSL از شرکت comodo برای دامنه های ir و دامنه های عمومی که شامل کلماتی نظیر persia و iran است، امکان پذیر نمی باشد.

گواهی دیجیتال - PositiveSSL
159,000 تومان سالانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
گواهی دیجیتال - Certum Commercial SSL
509,000 تومان سالانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
گواهی دیجیتال - Certum Commercial SSL -Wild
1,159,000 تومان سالانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
گواهی دیجیتال - Certum Trusted SSL
1,999,000 تومان سالانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
گواهی دیجیتال - Certum Trusted SSL-Wildcard
4,109,000 تومان سالانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
گواهی دیجیتال - Certum Permium
6,199,000 تومان سالانه
سفارش دهید ستاپ رایگان