هاست وردپرس 1 گیگابایت
49,000 تومان ماهانه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 80 تعداد بازدید همزمان
 • 10 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • 40 عدد پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست وردپرس 2 گیگابایت
69,000 تومان ماهانه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 100 تعداد بازدید همزمان
 • 15 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • 60 عدد پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست وردپرس 3 گیگابایت
79,000 تومان ماهانه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 120 تعداد بازدید همزمان
 • 20 تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست وردپرس 5 گیگابایت
99,000 تومان ماهانه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 140 تعداد بازدید همزمان
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست وردپرس 10 گیگابایت
149,000 تومان ماهانه
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • لینوکس سیستم عامل
 • فرانسه موقعیت سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 280 تعداد بازدید همزمان
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامین
 • آنی فعال سازی
سفارش دهید ستاپ رایگان